Főoldal Kapcsolat Akadálymentes verzió
"MARCAL JOBB PARTI ÁRVÍZVÉDELMI RÉSZÖBLÖZET
ÁRVÍZVÉDELMI BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA"
KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0002

A projekt célkitűzései

FacebookTwitter
Nyomtatás
Az árvízvédelmi fejlesztés célja az 1.12. Holt-Marcal – Győri öblözet egy részének, a Marcal jobb parti részöblözet árvízi biztonságának és az érintett települések lakosságának, valamint az ott található javaik védelme az árvizekkel szemben és a jövőbeni fejlődés lehetőségének megteremtése.

A projekt célja, hogy a jó árvízvédelmi gyakorlatnak megfelelően a Marcal jobb parti és a Bornát-ér menti védvonalak biztonságát a szükséges szintre emelje, az árvízvédelmi biztonságot javítsa, biztosítsa a védvonalak megközelítését és a védvonalakon történő folyamatos közlekedés lehetőségét. A fejlesztés elengedhetetlen szükségszerűségét a jogszabályi követelmény mellett az erőteljes társadalmi, gazdasági elvárás indokolja, hogy az árvizekkel szembeni biztonság megfelelő és fenntartható legyen.
 
A projekt megvalósulása után az árvízvédelmi szakasz 32 km-es hosszán a jelenlegi hozzávetőlegesen 50 %-os kiépítettségi szint 100 %-ra nő (figyelembe véve a "Duna projekt" során megvalósuló fejlesztéseket is), amelynek következtében a megfelelő szintű árvízi biztonság előáll. A kiépítettségből adódóan a védelmi vonal mentén az árvízvédekezés operatív költségei jelentősen csökkenek.

A projekt Európai Uniós finanszírozással valósul meg.
A megvalósítás költsége: 3. 947.157.949 Ft.
A kivitelezői szerződéskötés dátuma: 2013. 09. hó

A konkrét kiviteli munkák 2013. év szeptemberében megkezdődtek, a projekt teljes befejezése 2015. első negyedévének végére várható.

A projekt tárgya

A beruházás során a Marcal jobb parti és a Bornát-ér jobb- és bal parti árvízvédelmi töltéseket kell magassági, keresztmetszeti és altalaj állékonysági szempontból teljes körűen kiépíteni, magasparti bekötésüket felülvizsgálni. A töltésben fel kell újítani a műtárgyakat, valamint indokolt a Marcal duzzasztó árapasztó műtárgyának felújítása is. Meg kell teremteni a védvonal mindenkori megközelíthetőségét és azon a folyamatos közlekedés lehetőségét.

A terület árvízvédekezésében lényeges szerepet betöltő magasépítési létesítmények állapota nem megfelelő, a létesítmények felújítása, újraépítése, informatikai rendszerük korszerűsítése szükséges. Az árvízvédelmi szakaszközpont, a két gátőrház és melléképületei nagyon rossz állapotban vannak, felújításuk elkerülhetetlen. A funkciójukat vesztett létesítmények elbontása indokolt.