Főoldal Kapcsolat Akadálymentes verzió
"MARCAL JOBB PARTI ÁRVÍZVÉDELMI RÉSZÖBLÖZET
ÁRVÍZVÉDELMI BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA"
KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0002

Tisztelt Hölgyem/Uram!

FacebookTwitter
Nyomtatás

Németh József Igazgató EDUKÖVIZIGA Marcal a Rába jobb oldali mellékvize, legnagyobb mellékvízfolyása, a Bakonyban ered több patakból, Veszprém megye északi részében. Marcaltőnél egészen a Rába közelébe kerül, vele párhuzamosan folyik (a tőle csak 1–3 km távolságban) É-ÉK-felé, míg Gyirmót közelében vele egyesül.

Koroncónál veszi fel a Marcal útja során utolsó, és ugyanakkor egyik legjelentősebb mellékvizét, a Bornát-eret (melynek másik neve a Sokorói-Bakony-ér, vagy a Sokoróaljai Bakony-ér is elterjedt a köztudatban), amely a Bakony északi peremvidékén, Lázi - Bakonyszentlászló települések környékén folydogáló erekből születik, és a hegység északi oldaláról lefutó vízfolyásokat gyűjti magába, majd a Sokoró dombvonulata alatt elhaladva, és a Kisalföldre lejutva éri el a Marcalt, 3 km-rel annak torkolata előtt. Koroncó belterületén a torkolati szakaszt árvízvédelmi töltések kísérik. 

A Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítására az Európai Unió által biztosított forrást nyert el az Igazgatóságunk. Az Új Széchenyi Terv keretében 3.947.157.949,- Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk a projekt megvalósítására. A támogatási szerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. és Igazgatóságunk között 2012. december 1-én jött létre.

A projekt megvalósítási szakaszában a Marcal jobb parti részöblözetben összesen közel 13 km hosszú védvonalat fogunk majd kiépíteni. Ebből közel 8 km a Marcal jobb parti töltés, míg Koroncó belterületi szakaszán a Bornát-ér jobb partján több mint 2 km, bal partján pedig közel 3 km töltés fejlesztését jelenti.

A projekt keretében megoldódik a Holt-Marcal – Győri öblözet egy részének, a Marcal jobb parti részöblözet árvízi biztonságának megteremtése. Az öblözet védelmét a Győr-Koroncói árvízvédelmi szakasz biztosítja, mely Győrnél a Mosoni-Duna jobb parti és Iparcsatorna menti védvonalakból, továbbá a Rába jobb parti védvonalból áll a Marcal torkolatig. A védvonal további részét képezik a Marcal jobb parti illetve a Bornát-ér (Sokoróaljai Bakony-ér) menti védművek is.

A beruházás során a Marcal jobb parti és a Bornát-ér jobb-és bal parti árvízvédelmi töltések magassági, keresztmetszeti és altalaj állékonysági szempontból teljes körűen kiépítésre kerülnek, magasparti bekötésük felülvizsgálatra kerül. A töltésben található műtárgyak, valamint a Marcal duzzasztó árapasztó műtárgyának felújítása is megtörténik. A projekt megvalósításával megteremtődik a védvonal mindenkori megközelíthetősége és azon a folyamatos közlekedés lehetősége.

Jelenleg a projekt második fordulója zajlik. A kiviteli munkák 2013. szeptemberében kezdődtek meg, a projekt teljes befejezése 2015. első negyedévére várható.

A projekt megvalósulása után a teljes árvízvédelmi szakasz 32 km-es hosszán a jelenlegi hozzávetőlegesen 50 %-os kiépítettségi szint 100 %-ra nő (figyelembe véve a "Duna projekt" során megvalósuló fejlesztéseket is), amelynek következtében a megfelelő szintű árvízi biztonság előáll.

Németh József
Igazgató
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság