A projekt előkészítési szakasza
A Környezet és Energia Operatív Program keretén belül (KEOP-2009-2.1.1.) lehetőség nyílt állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések megvalósítására. Ebből kifolyólag Igazgatóságunk pályázatot nyújtott be a Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítására. A Bíráló Bizottság a pályázatot (KEOP-2.1.1/1F-2008-0012) támogatásra alkalmasnak ítélte, a Támogatási Szerződés aláírására 2008. október 3-án került sor.

A Támogatási Szerződés értelmében részletes megvalósíthatósági tanulmányt szükséges benyújtani a Közreműködő Szervezet felé, hogy megfelelő információt nyújtson a döntéshozók számára, mind szakmai, mind műszaki, mind pénzügyi szempontból a tervezett beruházással kapcsolatosan, hogy kívülállóként is objektív, átgondolt véleményt tudjanak alkotni a projektről, ezzel biztosítva a megalapozott döntéshozatalt a finanszírozás jogosultságának megítéléséről és a beruházás megkezdéséről.

A részletes megvalósíthatósági tanulmányt az ÉDUKÖVIZIG megbízásából a SOLVEX Kft. készítette el.

Megoldandó probléma:

A projekt keretében megoldandó az 1.12. Holt-Marcal – Győri öblözet egy részének, a Marcal jobb parti részöblözet árvízi biztonságának megteremtése.

Az öblözet védelmét a 01.11. számú Győr-Koroncói árvízvédelmi szakasz biztosítja, mely Győrnél a Mosoni-Duna jobb parti és az Iparcsatorna menti védvonalakból, és a Rába jobb parti védvonalból áll a Marcal torkolatig. A védvonal további részei a Marcal jobb parti, illetve a Bornát-ér (Sokoróaljai Bakony-ér) menti védművek is.

A Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonsága nem kielégítő, nem felel meg sem a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak, sem az EU Árvíz Irányelv (2007/60/EK) elvárásainak. A részöblözet kiépítetlensége negatívan befolyásolja az alatta lévő öblözetrész helyzetét is. Az érintettek biztonsága nem garantálható, nem biztosított az elvárható esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés. Mivel a kiépítetlenség jelentős lakott területek (Győr, Koroncó) veszélyeztetését okozza, a beavatkozás nem kerülhető el.

A projekt célja, hogy a jó árvízvédelmi gyakorlatnak megfelelően a Marcal jobb parti és a Bornát-ér menti védvonalak biztonságát a szükséges szintre emelje, az árvízvédelmi biztonságot javítsa, biztosítsa a védvonalak megközelítését és a védvonalakon történő folyamatos közlekedés lehetőségét.

A védvonal árvízvédelmi problémáinak rövid ismertetése:

A védvonalon árvízkor főként fakadóvíz, talpvíz szivárgás, csurgás, buzgár kialakulásával kell számolni, ez okozza a fő problémát. A védvonal részén (Marcal jobb part, Bornát-ér jobb part és Bornát-ér bal part) jelenleg összesen 12 darab műtárgy található, ebből hat darab a Marcal jobb partján, míg 3-3 darab a Bornát-ér jobb- és bal partján. A tervezést követően összesen 8 db műtárgy marad, 4 műtárgy megszüntetésre kerül, ebből kettő a Marcal jobb parton, 1-1 pedig a Bornát-ér jobb- és bal partján kerül elbontásra.
Forrás : http://www.marcalprojekt.eduvizig.hu