A projekt által érintett terület bemutatása
A projekt keretében megoldandó az 1.12. Holt-Marcal – Győri öblözet egy részének, a Marcal jobb parti részöblözet árvízi biztonságának megteremtése.

Az öblözet védelmét a 01.11. számú Győr-Koroncói árvízvédelmi szakasz biztosítja, mely Győrnél a Mosoni-Duna jobb parti és az Iparcsatorna menti védvonalakból, és a Rába jobb parti védvonalból áll a Marcal torkolatig. A védvonal további részei a Marcal jobb parti, illetve a Bornát-ér (Sokoróaljai Bakony-ér) menti védművek is.

A Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonsága nem kielégítő, nem felel meg a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak. A részöblözet kiépítetlensége negatívan befolyásolja az alatta lévő öblözetrész helyzetét is. Az érintettek biztonsága nem garantálható, nem biztosított az elvárható esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés. Mivel a kiépítetlenség jelentős lakott területek (Győr, Koroncó) veszélyeztetését okozza, a beavatkozás nem kerülhető el.

A projekt által érintett települések:

Győr, Koroncó, Tét
Forrás : http://www.marcalprojekt.eduvizig.hu